Adatvédelmi Nyilatkozat

 Az adatvédelemről
A privátszféra és az Ön személyes adatainak védelme a Pacific Travel Kft. és partnerei számára kiemelt jelentőségű. A weboldalunk használata közben szükséges személyes jellegű - azonosításra alkalmas - adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak (személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII. Törvény). A weboldalunk tartalmazhat linkeket, amik átvezethetnek olyan, egyéb szolgáltató Web-oldalára, ahol ez a nyilatkozat/gyakorlat nem érvényes. Nincsen lehetőségünk az adatvédelmi szabályozások ilyen jellegű betartatására.
 
Adatgyűjtés és feldolgozás

Weboldalunk látogatása alatt Web-szerverünk a következőket rögzíti és tárolja: az internetszolgáltatójának IP címét, a Web-oldalt, ahonnan meglátogatott minket, a Web-oldalakat, amelyeket tőlünk meglátogatott, valamint a látogatás időpontját és időtartamát. Az Ön személyes adatai, úgy, mint név, lakcím, levelezési cím, telefonszám, stb. csak azután kerülnek nálunk rögzítésre, miután Ön megadta
ezek valamelyikét szolgáltatás foglalása és/vagy regisztráció közben.
 
Az adatgyűjtés és feldolgozás célja
Öntől a foglalás/regisztráció során csak olyan adatokat kérünk, melyek feltétlenül szükségesek az utazás létrejöveteléhez vagy egyéb szolgáltatás teljesítéséhez. Az Ön adatai tehát elsősorban az utazási szerződésre való átvezetés céljából kerülnek felhasználásra.
 
Az Ön személyes adatainak átadása harmadik fél számára
Az Ön adatait csak abban az esetben továbbítjuk harmadik fél számára, hogyha az az utazás megvalósulásához szükséges. Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel
tartoznak felénk. Adattovábbítás a hatósági hivatalok felé csak a törvényi előírások keretében történhet. Az Egyesült Államok vámhatósága törvényileg kötelezi az összes légitársaságot, hogy a repülési és foglalási adatokat a rendelkezésükre bocsássák. Ezeket az információkat az Egyesült Államok vámhatósága kizárólag biztonsági okokból használhatja fel.
 
Ajánlataink és szolgáltatásaink információiról

Önt folyamatosan szeretnénk informálni saját és partnereink kínálatáról, amihez az Ön személyes adatait is felhasználjuk. Amennyiben nem élne ezzel a lehetőséggel, a szolgáltatást lemondhatja (hírlevél).
 
Tájékoztatási törvény
Önnek jogában áll az Önről tárolt adatokat megismerni és megkapni, kérelem benyújtásával, ingyenesen. Amennyiben a tárolt adatok helytelenek, úgy azokat az Ön követelésére kijavítjuk.
 
Adatvédelem, adatbiztonság

A Pacific Travel Kft. megtette a szükséges technikai és szervezeti intézkedéseket, hogy az Ön által részünkre bocsátott személyes adatokat eltűnés, megsemmisülés, manipuláció és jogosulatlan hozzáférés ellen megvédjük. Az Ön internet-böngészője és a mi internet-rendszerünk közti adatáramlás biztonságáról a Secure Socket Layer (SSL) titkosító-rendszer gondoskodik.
 
Cookie-k használata

Web-oldalunk cookie-kat alkalmaz. A cookie-k olyan text formátumú adatfájlok, melyek a böngészője által, saját merevlemezén tárolódnak. Tartalmuk kiterjed az Ön által látogatott és keresett Web-lapokra és hirdetésekre. A cookie-k ugyanakkor nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, úgy, mint nevet, címet, e-mail címet, stb. A cookie-t az oldal látogatója használja, például, hogy jogosultságot kapjon egy oldal információit megtekinteni. Nincs szükség különleges beállításokra a böngészőjének ahhoz, hogy cookie-kat tudjon a számítógépére letölteni. Alapbeállítás esetén a böngészője fogadni fogja a cookie-kat,és egy listán tárolja őket (pl. az "Ideiglenesen letöltött internet fájlok"), mivel az semmiféle kockázati tényezővel nem jár. Amennyiben nem szeretné, hogy a N-U-R Neckermann Utazás Kft. és a szerződött szolgáltatói és partnerei cookie-kat alkalmazzanak, úgy inaktíválja azok fogadását a Web-böngészőjében. További információkat talál erről saját böngészőjének súgójában. Amennyiben fogadja a cookie-kat, azok 30 napig az Ön számítógépén kerülnek eltárolásra, hacsak Ön nem törli azokat már korábban. Figyelmeztetjük azonban, hogy a cookie-k használatának mellőzése a Web-oldalunk korlátozott működését vonhatja maga után. Partnerünk, a Google hírdetései egyéni, felhasználóként eltérő kiszolgálása érdekében az ön számítógépén ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Egy későbbi látogatás alkalmával a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van egyeztetni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag az oldallal releváns tartalom tekintetében. Így ha weboldalunkról elhagyja, egyéb weboldalon is találkozhat hirdetéseinkkel. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját
számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében azok kezelését. A Google által használt sütiket a http://www.google.hu/privacy_ads.html címen is le lehet tiltani
 
Honlap: http://www.naih.hu
11.2 Az Érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő (NUR Kft.) ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A perre a NUR Kft. székhelye alapulvételével a Fővárosi Törvényszék illetékes, de a per - az Érintett választása szerint - az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
 
Adatvédelmi nyilatkozat
A Pacific Travel Kft. Budapest felelősséget vállal a fentiekben meghatározott adatvédelmi pontok pontos betartására.